บริษัท เคพี สเตนเลสเวิร์ค จำกัด ( KP stainlesswork co.,ltd.)
1/15 หมู่ 8 ถนนเลียบคลอง 8 ตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 0-2019-6781 โทร/แฟกซ์ 0-2019-6782
www.kpstainless.com , www.stainless88.com
อีเมล์ของบริษัท kpstainless88@hotmail.com
ทีมงาน : คุณวรรธนะสิทธิ์(เค) - คุณพรพิมล (Nut)
            08-4766-8169 , 08-3709-4488
            office : 095-725 4884
หมายเลข Verify Code  
กรุณาระบุตัวเลข ที่คุณเห็น *
Copyright 2009 by www.stainless88.com. All rights reserved Office : 1/15 หมู่ 8 ถนนเลียบคลอง 8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel : 084-7668169, 083-7094488, 02-019 6781 Fax.02-019 6782
E-mail : kpstainless88@hotmail.com